Commissies 24 April

Vriendenverzoeken! Teamindelingen en selectieprocedure Jeugd - seizoen 2021/2022

Nieuws afbeelding


>> Direct naar het Vriendenverzoek

In de maanden april-juni werken de commissies en technische staf hard aan de teamindelingen voor het volgend seizoen. Om ouders, spelers, coaches en trainers een goed beeld te geven worden de belangrijkste aspecten van selectie en teamindeling kort toegelicht.


Uitgangspunten team-indeling:
 • Wij streven naar maximaal speelplezier voor de individuele leden.
 • Spelen binnen de eigen leeftijdscategorie (peildatum is 1 oktober).
 • Bij de breedte-teams ligt de nadruk op de recreatie en gezelligheid.
 • Bij de selectie-teams ligt de nadruk op de sportieve prestaties.
 • Een speler is nooit belangrijker dan zijn/haar team, en er is geen team belangrijker dan Saxenburg.
Opmerking: vanwege COVID-19 lopen zaken aan het einde van dit seizoen anders dan gebruikelijk zodat we mogelijk anders moeten handelen als het gaat om bijv. stages, TIPS en selectietrainingen, daarvoor rekenen we op jullie begrip.


Uitgangspunten selectie-teams junioren ABCD:
 • Als er in een leeftijdscategorie ABCD meer dan twee teams zijn, en als er voldoende talent is worden één of twee selectieteams gemaakt.
 • Het eerste selectieteam heeft presteren als primair doel en de ambitie om in de eerste klasse, of liever nog de (sub)topklasse te spelen, het tweede team fungeert als opleidingsteam. In dit team ligt de nadruk op persoonlijke en technische groei en ontwikkeling, winnen is van secundair belang.
 • De selectieteams spelen verplicht zaalhockey.
 • Van spelers in een selectieteam wordt meer flexibiliteit en inzet verwacht (spelen/trainen in vakantieperiodes, extra oefenwedstrijden spelen etc.) en er is een extra contributie voor zaalhockey en een extra bijdrage voor selectieteams.
 • Omdat bij spelen in een selectie-team verplichtingen horen is deelname aan het selectie-team een bewuste keuze, het is niet verplicht.
 • Spelers worden gedurende het seizoen gezien en beoordeeld door trainers en coaches, trainingscoördinatoren en Technische Commissie, dit geldt niet alleen voor spelers die dit seizoen in een selectie-team spelen maar voor alle spelers. Alle spelers kunnen dus op basis van deze bevindingen in aanmerking komen voor een selectie-team.
 • De Technische Commissie maakt in overleg met trainers/coaches een selectie voor volgend seizoen, er zijn geen aparte selectie-trainingen. Om een goed beeld te vormen van iemands kwaliteiten kan een speler aanvullend gevraagd worden om mee te trainen/stage te lopen in een hoger team.
 • Bij de indeling van de selectie-teams kan geen rekening worden gehouden met vriendenverzoeken.

Uitgangspunten breedte-teams junioren ABCD:
 • De indeling van de breedte-teams is afhankelijk van de aantallen spelers per categorie en het aantal eerste- en tweedejaars spelers.
 • Bij de indeling van breedte-teams proberen wij wat meer rekening te houden met bijvoorbeeld sociale aspecten en praktische aspecten.
 • Saxenburg is voorstander van het jaarlijks door elkaar plaatsen van de spelers (tot en met de C junioren); door opzeggingen, overgangen naar een volgende leeftijdscategorie, 8-tallen of 11-tallen, etc., is er vrijwel altijd de noodzaak tot veranderingen in de teams. Daarnaast maakt dit dat spelers door de jaren heen veel andere spelers leren kennen, wat bijdraagt aan het Saxenburg gevoel. Wel zien wij erop toe dat spelers niet alléén naar een nieuw team gaan, uiteraard met uitzondering indien een speler naar een selectieteam gaat.
 • Er wordt niet ingedeeld op positie omdat die voorkeuren sterk wisselen en het ondoenlijk is voor de lijncoördinatoren om daarmee rekening te houden.
 • Bij de breedte-teams is het niet zo dat een 3e team sterker of hoger is dan bijv. een 6e team. Het is slechts een getal.
 • Bij de indeling van de breedte-teams kan wel rekening worden gehouden met vriendenverzoeken*.


Extra uitgangspunten Jongste Jeugd EF:
 • In de F-teams en de 6E-teams vindt geen selectie plaats, in de 8E-teams alleen ter ondersteuning van talentontwikkeling.
 • Verder wordt ernaar gestreefd om teams enigszins gebalanceerd te houden qua sterkte waardoor spelers van elkaar kunnen leren. Dus bijvoorbeeld niet alle nieuwe instroom in één team.


Vriendenverzoeken*:
Bij de indeling van de breedte-teams kunnen we ook rekening proberen te houden met vriendenverzoeken. Deze verzoeken willen wij graag van alle vrienden persoonlijk ontvangen!
Verzoeken kunnen tot en met 15 mei 2021 gemeld worden via het vriendenverzoek formulier


Verantwoordelijken:
 • Trainers en coaches hebben een belangrijke rol in het proces. Zij hebben in het spelervolgsysteem TIPS hun spelers op een groot aantal punten meerdere keren per jaar beoordeeld. De trainers/coaches worden door de Technische Commissie geraadpleegd over potentiële selectiespelers.
 • De Technische Commissie stelt een selectie-advies samen (spelers & teams) op basis van de adviezen van de trainers en coaches, de informatie uit TIPS, en hun eigen hockey-technische overwegingen (observaties gedurende het jaar).
 • De Jeugdcommissie doet de inschrijving van de teams in de competitie en bepaalt de uiteindelijke team-indeling voor alle teams. Met het selectie-advies en voor de breedte-teams waar mogelijk rekening houdende met sociale en praktische aspecten, deelt de Jeugdcommissie alle teams voorlopig in. Deze voorlopige indeling gaat ter consultatie naar de technische staf en Technische Commissie voor een laatste check, en daarna wordt de team-indeling definitief gemaakt en eind juni bekend gemaakt.

Als de teamindeling in juni verschijnt is er door commissies en technische staf weer heel veel energie gestoken in die teamindelingen. We hopen door bovenstaand inzicht te geven in onze zorgvuldige aanpak.

Het is –ondanks al die inspanningen- onvermijdelijk dat er indelingen zijn die een team/speler/coach/trainer/ouder liever anders had gezien.

Denk er dan aan dat de samenstelling van de selectie wordt gedaan door mensen met kennis en jarenlange ervaring in de hockeysport. Daarnaast wordt bij het indelen van de breedte-teams binnen de mogelijkheden en beperkingen die er zijn, zo goed mogelijk rekening gehouden met de sociale en praktische aspecten en met de vriendenverzoeken.

Om die redenen, en omdat het indelen een ingewikkelde puzzel is waarbij veranderingen vaak doorwerken naar andere spelers of andere teams, zijn aanpassingen in principe niet mogelijk.