Contributie 2020 - 2021


Contributie HMHC Saxenburg Seizoen 2020-2021
(zoals vastgesteld op de ALV van 10 juni 2020)


Categorie Toelichting 2020/2021


Jongste Jeugd
Frockeys Geboren in de periode 01-10-2013 t/m 30-09-2014
(minimale leeftijd op 1 oktober 2020 is 6 jaar)
€ 140,-

F-jeugd Geboren in de periode 01-10-2012 t/m 30-09-2013 € 198,-

E-jeugd Geboren in de periode 01-10-2010 t/m 30-09-2012 € 216,-

Junioren
Junioren D Geboren in de periode 01-10-2008 t/m 30-09-2010 € 261,-

Junioren C Geboren in de periode 01-10-2006 t/m 30-09-2008 € 292,-
Junioren B Geboren in de periode 01-10-2004 t/m 30-09-2006 € 292,-
Junioren A Geboren in de periode 01-10-2002 t/m 30-09-2004 € 292,-

Senioren
Senioren Dames en heren, geboren voor 01-10-2002 € 340,-


Veterinnen en veteranen Geboren voor 1980 € 323,-

Trimhockey Alleen training, geen competitiewedstrijden € 187,-

Overig
Inschrijfgeld Kosten bij eerste inschrijving € 39,-

Reserveringsbijdrage Per lid € 25,-

Selectiebijdrage
1e teams
Alleen voor selectiespelers H1, D1, MA1, MB1, MC1, MD1
(tegemoetkoming in de extra kosten voor training/coaching en faciliteiten)
€ 50,-

Selectiebijdrage
opleidingsteams
Alleen voor selectiespelers in de opleidingsteams
(tegemoetkoming in de extra kosten voor training/coaching)
€ 25,-


Zaalhockey Alleen voor deelnemers € 77,50

Kortingen
Studenten Uitwonend en aantoonbaar subsidie van de IB groep 30%

Familie Wonend op één en hetzelfde adres vanaf 3 leden 10%
Inschrijfgeld: kosten bij eerste inschrijving bedragen €39,-.

Studentenkorting: studenten die uitwonend zijn en aantoonbaar subsidie van de IB groep ontvangen hebben recht op 30% korting op de contributie.

Familiekorting: deze korting is van kracht wanneer minimaal 3 leden woonachtig zijn op hetzelfde adres. Familiekorting op de contributie bedraagt 10%.

Reservering bijdrage (standaard voor alle leden m.u.v. Frockey spelers): er wordt naast de veld contributie een reservering bijdrage geheven van €25,- per lid. Het bestuur voorziet doorlopend grote investeringen in de velden en accommodatie. Om deze investeringen te kunnen doen, bouwen wij een reservering pot op. Deze bijdrage is goedgekeurd door de ALV.

Selectiebijdrage (alleen voor selectie-spelers): voor spelers in een selectie- of opleidingsteam vragen we als club een extra bijdrage van € 50,- of € 25,-. Je krijgt hiervoor een eigen, vaak gediplomeerde, trainer én jouw trainer is ook je coach. Verder train je 2x 90 minuten per week (x 40 weken), i.p.v. 2x 75 minuten. Ook krijg je 2-8 weken meer training in de voorbereiding naar de competitie toe en train je vaak door in de vakantieperiode.

Zaalcontributie (alleen voor leden die deelnemen aan zaalhockey competitie): de bijdrage voor zaalhockey bestaat uit de extra bondsafdracht voor zaalhockey plus de kosten voor externe trainingsfaciliteiten. De hoogte van de bijdrage voor zaalhockey is afhankelijk van de trainingsfaciliteiten (in uren en in ruimte) die de vereniging krijgt aangeboden.

Contributiebetaling via ClubCollect: ClubCollect (Stichting Adyen) int de contributie bij Saxenburg leden. Je ontvangt van ClubCollect een factuur per mail. Check of je mailadres juist in het systeem staat. Als dat niet zo is, kun je dat zelf aanpassen.

Slotbepaling: aan deze opsomming van contributies e.d. kunnen geen rechten worden ontleend. Contributies zijn statutair bij vooruitbetaling verschuldigd. Het contributie reglement is bindend.