Vacatures

Technische Commissie - Coördinator Keepers en Materialen
Functieprofiel: Er is nog geen beschrijving van deze functie
Sponsor commissie - Lid
Functieprofiel: De sponsorcommissie zoekt versterking! Mensen die op zoek gaan naar sponsoren. Door meerdere standaard vormen van sponsoring aan te bieden voor een betaalbare prijs, is het vinden van nieuwe ...
Sponsor commissie - Voorzitter
Functieprofiel: Er is nog geen beschrijving van deze functie
Seniorencommissie - Coördinator Dames 1
Functieprofiel: 1. Belangenbehartiging van de specifieke categorie (Heren) 2. Goed verloop van het seizoen voor de teams in die categorie 3. Vergroten van het hockeyplezier voor de spelers in die ...
Arbitrage commissie - Voorzitter
Functieprofiel: De voorzitter van arbitragecommissie is verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden en uitvoeren van het Verenigingsarbitrageplan (VAP) • Draagt zorg voor goede taakverdeling ...
Commissie sportveiligheid en blessurepreventie - Lid
Functieprofiel: De EHBO-commissie houdt zich bezig met de fysieke gezondheid van leden en gasten. Coaches en trainers krijgen trainingen over het omgaan met medische incidenten. Hierdoor kunnen zij snel en adequaat ...
Sportiviteit & Respect - Ambassadeur
Functieprofiel: Het is en blijft belangrijk om sportief en respectvol met elkaar om te gaan. Dit geldt voor leden, ouders, begeleiders, trainers, tegenstanders, kortom voor iedereen. Sportiviteit & respect is een ...
Vrijwilligers commissie - Lid
Functieprofiel: De vrijwilligerscommissie fungeert als intermediair tussen de potentiële vrijwilligers (de leden en andere betrokkenen) en de diverse commissies. De vrijwilligerscommissie is verantwoordelijk voor de ...
Materialen commissie - Voorzitter
Functieprofiel: De materialencommissie is verantwoordelijk voor alle (hockeytechnische/ spelgerelateerde) materialen van de vereniging. • Draagt zorg voor goede taakverdeling commissieleden • Organiseert ...
Materialen commissie - Coördinator Materialen
Functieprofiel: Saxenburg investeert elk seizoen in nieuwe materialen. De materialen worden uitgereikt door de materialen commissie, maar blijven eigendom van de club. De materialen commissie zorgt voor het beheer, ...
Ledenwerving & Introductie - Voorzitter
Functieprofiel: Geeft leiding en sturing aan de commissie ledenwerving en introductie. De commissie heeft als kerntaken: - Werven van nieuwe leden; - Werven van deelnemers aan de open dag en/of ...
Ledenwerving & Introductie - Lid
Functieprofiel: Verzorgt gerichte werving doelgroepen, zoals “leeftijdcategorieën”, “jongens”. Commissieleden organiseren de open dag en ontvangen de bezoekers tijdens deze dag. Tevens verzorgt de commissie een ...
Zaalhockey commissie - Lid
Functieprofiel: Er is nog geen beschrijving van deze functie